دانش و فناوری
کد خبر : 7542
دوشنبه - 2 فروردین 1400 - 17:27

 اعلام آمادگی وزیر دفاع انگلیس برای پرداخت بدهی ها به ایران| میانجیگری امارات بین پاکستان و هند| تحریم ۱۱ نظامی ارتش میانمار توسط اتحادیه اروپا|آمادگی روسیه برای فاصله گرفتن از دلار

 اعلام آمادگی وزیر دفاع انگلیس برای پرداخت بدهی ها به ایران، میانجیگری امارات بین پاکستان و هند، تحریم ۱۱ نظامی ارتش میانمار توسط اتحادیه اروپا، آمادگی روسیه برای فاصله گرفتن از دلار و رزمایش‌های عربستان و سودان در دریای سرخ از جمله مهمترین خبرها، رویداد‌ها و تحولات بین الملل در ۲۴ساعت گذشته بوده اند. 

 اعلام آمادگی وزیر دفاع انگلیس برای پرداخت بدهی ها به ایران| میانجیگری امارات بین پاکستان و هند| تحریم ۱۱ نظامی ارتش میانمار توسط اتحادیه اروپا|آمادگی روسیه برای فاصله گرفتن از دلار

 اعلام آمادگی وزیر دفاع انگلیس برای پرداخت بدهی ها به ایران، میانجیگری امارات بین پاکستان و هند، تحریم ۱۱ نظامی ارتش میانمار توسط اتحادیه اروپا، آمادگی روسیه برای فاصله گرفتن از دلار و رزمایش‌های عربستان و سودان در دریای سرخ از جمله مهمترین خبرها، رویداد‌ها و تحولات بین الملل در ۲۴ساعت گذشته بوده اند.