دانش و فناوری
کد خبر : 7508
یکشنبه - 1 فروردین 1400 - 17:30

اعتراضات سراسری در فرانسه به مصونیت پلیس

هزاران نفر از شهروندان فرانسوی در شهر‌های بزرگ این کشور از جمله پایتخت به همراه خانواده‌های قربانیان خشونت و نژادپرستی پلیس، در اعتراض به مصنویت از مجازات و نژادپرستی ماموران اجرای قانون راهپیمایی کردند.

هزاران نفر از شهروندان فرانسوی در شهر‌های بزرگ این کشور از جمله پایتخت به همراه خانواده‌های قربانیان خشونت و نژادپرستی پلیس، در اعتراض به مصنویت از مجازات و نژادپرستی ماموران اجرای قانون راهپیمایی کردند.