دانش و فناوری
کد خبر : 7417
شنبه - 30 اسفند 1399 - 09:28

اظهار نظر مرکل درباره واکسن اسپوتنیک روسیه

صدراعظم آلمان روز جمعه در مورد واکسن “اسپوتنیک وی” گفت: من فکر می کنم که بعد از ثبت باید در اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار بگیرد.

صدراعظم آلمان روز جمعه در مورد واکسن “اسپوتنیک وی” گفت: من فکر می کنم که بعد از ثبت باید در اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار بگیرد.