دانش و فناوری
کد خبر : 7342
پنجشنبه - 28 اسفند 1399 - 16:28

چین پخش مراسم «اسکار» را ممنوع کرد

دپارتمان حزب کمونیست چین به رسانه‌های این کشور دستور داده از پخش زنده تلویزیونی و پوشش مراسم اسکار اجتناب کنند.

دپارتمان حزب کمونیست چین به رسانه‌های این کشور دستور داده از پخش زنده تلویزیونی و پوشش مراسم اسکار اجتناب کنند.