دانش و فناوری
کد خبر : 7329
پنجشنبه - 28 اسفند 1399 - 10:27

عصبانیت امارات از نتانیاهو / اتهام‌زنی مجدد شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران / حمله آمریکا به طالبان در جنوب افغانستان / گزارش سازمان ملل درباره ادامه نقض تحریم تسلیحاتی لیبی/ اعلام آمادگی ناتو برای همکاری با کشور‌های عربی خلیج فارس

عصبانیت امارات از نتانیاهو، اتهام‌زنی مجدد شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران، حمله آمریکا به طالبان در جنوب افغانستان، گزارش سازمان ملل درباره ادامه نقض تحریم تسلیحاتی لیبی و اعلام آمادگی ناتو برای همکاری با کشور‌های عربی خلیج فارس از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های مرتبط با خاورمیانه بوده اند.

عصبانیت امارات از نتانیاهو / اتهام‌زنی مجدد شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران / حمله آمریکا به طالبان در جنوب افغانستان / گزارش سازمان ملل درباره ادامه نقض تحریم تسلیحاتی لیبی/ اعلام آمادگی ناتو برای همکاری با کشور‌های عربی خلیج فارس

عصبانیت امارات از نتانیاهو، اتهام‌زنی مجدد شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران، حمله آمریکا به طالبان در جنوب افغانستان، گزارش سازمان ملل درباره ادامه نقض تحریم تسلیحاتی لیبی و اعلام آمادگی ناتو برای همکاری با کشور‌های عربی خلیج فارس از مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های مرتبط با خاورمیانه بوده اند.