دانش و فناوری
کد خبر : 7307
پنجشنبه - 28 اسفند 1399 - 07:27

تمایل ناتو برای همکاری بیشتر با متحدانش در خلیج فارس

دبیرکل ناتو در نشستی خبری به ابراز تمایل برای افزایش همکاری بین این سازمان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرد.

دبیرکل ناتو در نشستی خبری به ابراز تمایل برای افزایش همکاری بین این سازمان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرد.