دانش و فناوری
کد خبر : 7273
چهارشنبه - 27 اسفند 1399 - 16:29

عربستان خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد

دولت ریاض در ادامه مواضع کینه‌توزانه خود علیه ایران خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شده است.

دولت ریاض در ادامه مواضع کینه‌توزانه خود علیه ایران خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شده است.