دانش و فناوری
کد خبر : 7261
چهارشنبه - 27 اسفند 1399 - 13:29

آتش سوزی مهیب در منطقه الکراده در بغداد

یک منبع آگاه از بروز آتش سوزی مهیب در منطقه الکراده در بغداد پایتخت عراق خبر داد.

یک منبع آگاه از بروز آتش سوزی مهیب در منطقه الکراده در بغداد پایتخت عراق خبر داد.