دانش و فناوری
کد خبر : 7243
چهارشنبه - 27 اسفند 1399 - 08:27

آمریکا و تروئیکای اروپایی درباره ایران تبادل نظر کردند

مشاور امنیت ملی کاخ سفید و تروئیکای اروپایی درباره ایران، افغانستان، روسیه، اوکراین و لیبی تبادل نظر کردند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید و تروئیکای اروپایی درباره ایران، افغانستان، روسیه، اوکراین و لیبی تبادل نظر کردند.