دانش و فناوری
کد خبر : 7086
یکشنبه - 24 اسفند 1399 - 13:27

نجف و بابل ناآرام شد؛معترضان زخمی شدند

اعتراضات در استان نجف عراق شنبه شب بار دیگر شکل گرفت و تعدادی از معترضان در درگیری با نیروهای امنیتی زخمی شدند.

اعتراضات در استان نجف عراق شنبه شب بار دیگر شکل گرفت و تعدادی از معترضان در درگیری با نیروهای امنیتی زخمی شدند.