دانش و فناوری
کد خبر : 6994
شنبه - 23 اسفند 1399 - 07:27

اتحادیه اروپا خواستار آتش بس فوری در یمن شد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با وزیر خارجه دولت مستعفی یمن نسبت به تشدید درگیریها در استان مأرب ابراز نگرانی کرد و خواستار برقرای آتش بس فوری در این کشور شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با وزیر خارجه دولت مستعفی یمن نسبت به تشدید درگیریها در استان مأرب ابراز نگرانی کرد و خواستار برقرای آتش بس فوری در این کشور شد.