دانش و فناوری
کد خبر : 6993
شنبه - 23 اسفند 1399 - 07:27

بایدن بر موضع تقابل جویانه واشنگتن با چین تأکید کرد

رئیس جمهور ایالات متحده در جریان نشستی چهارجانبه با شرکای این کشور در منطقه ایندوپاسیفیک بدون اشاره مستقیم به چین مدعی شد که دولت او به همکاری برای «دستیابی به ثبات در منطقه» پایبند است!

رئیس جمهور ایالات متحده در جریان نشستی چهارجانبه با شرکای این کشور در منطقه ایندوپاسیفیک بدون اشاره مستقیم به چین مدعی شد که دولت او به همکاری برای «دستیابی به ثبات در منطقه» پایبند است!