دانش و فناوری
کد خبر : 6896
پنجشنبه - 21 اسفند 1399 - 16:28

از سرگیری اعتراضات عراق

پس از آتش‌بسی که معترضان عراقی حدود ۱۰ روز قبل با هدف عدم ایجاد تشویش و تاثیرگذاری بر سفر پاپ فرانسیس به عراق در پیش گرفته بودند، اعتراضات مردمی در چهار استان مرکزی و جنوبی عراق از سر گرفته شدند.

پس از آتش‌بسی که معترضان عراقی حدود ۱۰ روز قبل با هدف عدم ایجاد تشویش و تاثیرگذاری بر سفر پاپ فرانسیس به عراق در پیش گرفته بودند، اعتراضات مردمی در چهار استان مرکزی و جنوبی عراق از سر گرفته شدند.