دانش و فناوری
کد خبر : 6806
چهارشنبه - 20 اسفند 1399 - 12:28

بیانیه فوری میشل عون درباره سعد حریری

ریاست جمهوری لبنان بیانیه فوری در خصوص رابطه بین رئیس جمهوری و نخست وزیر مکلف این کشور صادر کرد.

ریاست جمهوری لبنان بیانیه فوری در خصوص رابطه بین رئیس جمهوری و نخست وزیر مکلف این کشور صادر کرد.