دانش و فناوری
کد خبر : 6765
سه شنبه - 19 اسفند 1399 - 22:27

هفته آینده، انتخابات رئیس و اعضای جدید حماس

انتخابات حماس برای تعیین رئیس و اعضای دفتر سیاسی جدید این جنبش هفته آینده برگزار می‌شود.

انتخابات حماس برای تعیین رئیس و اعضای دفتر سیاسی جدید این جنبش هفته آینده برگزار می‌شود.