دانش و فناوری
کد خبر : 6720
سه شنبه - 19 اسفند 1399 - 09:29

افزایش تلفات انفجار‌های گینه استوایی به ۹۸ نفر

شمار تلفات و زخمی‌های چهار انفجار در انبارهای دینامیت اردوگاه نظامی در گینه استوایی به ۹۸ کشته و ۶۱۵ زخمی رسید.

شمار تلفات و زخمی‌های چهار انفجار در انبارهای دینامیت اردوگاه نظامی در گینه استوایی به ۹۸ کشته و ۶۱۵ زخمی رسید.