دانش و فناوری
کد خبر : 6630
دوشنبه - 18 اسفند 1399 - 05:27

ممنوعیت استفاده از روبنده در سوئیس به‌رای گذاشته‌شد

بر اساس اولین نتایج همه پرسی انجام شده در سوئیس اکثر شهروندان این کشور به طرح ممنوعیت روبنده که مبتکر برگزاری آن “حزب خلق سوئیس” است که موضع انتقادی تندی نسبت به اسلام دارد رای مثبت دادند.

بر اساس اولین نتایج همه پرسی انجام شده در سوئیس اکثر شهروندان این کشور به طرح ممنوعیت روبنده که مبتکر برگزاری آن “حزب خلق سوئیس” است که موضع انتقادی تندی نسبت به اسلام دارد رای مثبت دادند.