دانش و فناوری
کد خبر : 6327
چهارشنبه - 13 اسفند 1399 - 13:38

افزایش چالش ترکیه با ایران در سنجار عراق

فهیم تستکین در المانیتور در این مورد نوشته است: عملیات نظامی ترکیه در منطقه سنجار که در شمال عراق واقع است، باعث تشدید چالش های آنکارا و تهران شده است. منطقه‌ای سن

فهیم تستکین در المانیتور در این مورد نوشته است: عملیات نظامی ترکیه در منطقه سنجار که در شمال عراق واقع است، باعث تشدید چالش های آنکارا و تهران شده است. منطقه‌ای سن