دانش و فناوری
کد خبر : 6180
دوشنبه - 11 اسفند 1399 - 15:30

پایتخت فرهنگی جهان‌ اسلام در ۲۰۲۱ کدام شهر است؟

دوحه قطر به طور رسمی از انتخاب این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال جاری خبر داد.

دوحه قطر به طور رسمی از انتخاب این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال جاری خبر داد.