دانش و فناوری
کد خبر : 6072
یکشنبه - 10 اسفند 1399 - 01:27

نظر گورباچف درباره درگیری هسته‌ای بین آمریکا و روسیه

آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی به سران آمریکا و روسیه توصیه کرد با دیدار باهم درباره محدودیت‌های تسلیحاتی گفتگو کنند.

آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی به سران آمریکا و روسیه توصیه کرد با دیدار باهم درباره محدودیت‌های تسلیحاتی گفتگو کنند.