دانش و فناوری
کد خبر : 6068
شنبه - 9 اسفند 1399 - 23:29

جزئیات مهم از کشتی منفجرشده اسرائیلی در دریای عمان!

روز پنجشنبه دو شرکت بین‌المللی فعال در زمینه اطلاعات و امنیت دریایی از انفجار در یک کشتی تجاری متعلق به یک شرکت اسرائیلی که در آب‌های شرق تنگه هرمز در حال گذر بود، خبر دادند.

جزئیات مهم از کشتی منفجرشده اسرائیلی در دریای عمان!

روز پنجشنبه دو شرکت بین‌المللی فعال در زمینه اطلاعات و امنیت دریایی از انفجار در یک کشتی تجاری متعلق به یک شرکت اسرائیلی که در آب‌های شرق تنگه هرمز در حال گذر بود، خبر دادند.