دانش و فناوری
کد خبر : 5892
پنجشنبه - 7 اسفند 1399 - 13:27

درخواست ارتش ارمنستان برای استعفای دولت

رئیس ستاد کل و فرماندهان ارتش ارمنستان خواستار استعفای فوری دولت شدند و در واکنش به این اقدام نیز، نخست وزیر این کشور آنها را به تلاش برای کودتای نظامی متهم کرد.

رئیس ستاد کل و فرماندهان ارتش ارمنستان خواستار استعفای فوری دولت شدند و در واکنش به این اقدام نیز، نخست وزیر این کشور آنها را به تلاش برای کودتای نظامی متهم کرد.