دانش و فناوری
کد خبر : 5881
پنجشنبه - 7 اسفند 1399 - 10:27

وزیر بهداشت آلمان: کرونا به سادگی تسلیم نمی‌شود

وزیر بهداشت آلمان با اشاره به اینکه شهروندان از محدودیت‌ها خسته شده‌اند، اما کرونا همچنان جولان می‌دهد درباره جهش‌های این ویروس هشدار داد.

وزیر بهداشت آلمان با اشاره به اینکه شهروندان از محدودیت‌ها خسته شده‌اند، اما کرونا همچنان جولان می‌دهد درباره جهش‌های این ویروس هشدار داد.