دانش و فناوری
کد خبر : 5866
پنجشنبه - 7 اسفند 1399 - 08:27

مخالفت بیش از ۴۰ قانونگذار آمریکا بارفع تحریم‌های ایران

بیش از چهل قانونگذار جمهوریخواه آمریکایی با ارائه طرحی، مخالفت خود را با رفع تحریم ها علیه ایران اعلام کردند.

بیش از چهل قانونگذار جمهوریخواه آمریکایی با ارائه طرحی، مخالفت خود را با رفع تحریم ها علیه ایران اعلام کردند.