دانش و فناوری
کد خبر : 5573
یکشنبه - 3 اسفند 1399 - 08:41

سه کشتبه درپی تیراندازی در ایالت لوئیزیانا

تیراندازی در یک فروشگاه اسلحه در ایالت لوئیزیانای آمریکا به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر گردید.

تیراندازی در یک فروشگاه اسلحه در ایالت لوئیزیانای آمریکا به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر منجر گردید.