دانش و فناوری
کد خبر : 5543
شنبه - 2 اسفند 1399 - 22:28

واکنش دختر صدام به احتمال ایجاد “دولت سایه”

دختر صدام در پاسخ به سوالی درباره تشکیل “دولت سایه” در خارج از عراق به رهبری خودش گفت، همه چیز مطرح است.

دختر صدام در پاسخ به سوالی درباره تشکیل “دولت سایه” در خارج از عراق به رهبری خودش گفت، همه چیز مطرح است.