دانش و فناوری
کد خبر : 5523
شنبه - 2 اسفند 1399 - 19:27

«بایدن» در تگزاس وضعیت بحرانی اعلام می‌کند

رییس جمهور آمریکا با تداوم شرایط ویژه ناشی از برف و یخبندان، وضعیت بحرانی در تگزاس اعلام می‌کند.

رییس جمهور آمریکا با تداوم شرایط ویژه ناشی از برف و یخبندان، وضعیت بحرانی در تگزاس اعلام می‌کند.