دانش و فناوری
کد خبر : 5522
شنبه - 2 اسفند 1399 - 19:27

تلاش برای توسعه مخفیانه نیروگاه هسته‌ای دیمونا

روزنامه گاردین با انتشار گزارشی اطلاع داد که رژیم صهیونیستی از نردیک به ۲ سال پیش در حال توسعه زیر ساختی نیروگاه هسته‌ای دیمونا است.

روزنامه گاردین با انتشار گزارشی اطلاع داد که رژیم صهیونیستی از نردیک به ۲ سال پیش در حال توسعه زیر ساختی نیروگاه هسته‌ای دیمونا است.