دانش و فناوری
کد خبر : 5350
پنجشنبه - 30 بهمن 1399 - 07:27

ترامپ درباره حضور در انتخابات آتی سکوت کرد

رئیس جمهوری پیشین آمریکا با تکرار ادعای تقلب انتخاباتی در ۲۰۲۰، از اظهار نظر درباره حضور خود در انتخابات آتی خودداری کرد و گفت می‌خواهم کمی در این زمینه ساکت باشم.

رئیس جمهوری پیشین آمریکا با تکرار ادعای تقلب انتخاباتی در ۲۰۲۰، از اظهار نظر درباره حضور خود در انتخابات آتی خودداری کرد و گفت می‌خواهم کمی در این زمینه ساکت باشم.