دانش و فناوری
کد خبر : 5286
چهارشنبه - 29 بهمن 1399 - 08:40

تاخیر چهار ساعته در پرواز استانبول – تهران

علت تاخیر این پرواز دیر آمدن هواپیما از مبدا قبلی در مسیر هامبورگ تهران به استانبول اعلام شده.

علت تاخیر این پرواز دیر آمدن هواپیما از مبدا قبلی در مسیر هامبورگ تهران به استانبول اعلام شده.