دانش و فناوری
کد خبر : 5274
چهارشنبه - 29 بهمن 1399 - 07:27

همه آمریکایی‌ها تا مرداد واکسن کرونا دریافت می‌کنند

رئیس جمهوری آمریکا از صحبت کردن درباره سلف خود ابراز خستگی کرد و گفت: چهار سال آینده مربوط به ترامپ نیست، بلکه متعلق به مردم آمریکا است.

رئیس جمهوری آمریکا از صحبت کردن درباره سلف خود ابراز خستگی کرد و گفت: چهار سال آینده مربوط به ترامپ نیست، بلکه متعلق به مردم آمریکا است.