دانش و فناوری
کد خبر : 5240
سه شنبه - 28 بهمن 1399 - 18:36

خط‌ و نشان برجامی اسرائیل برای آمریکا

سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن در سخنانی تهدید آمیز برای کاخ سفید گفت که این رژیم با سیاست راهبردی دولت تازه آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران در صورت بازگشت واشنگتن به برجام همراهی نمی کند.

سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن در سخنانی تهدید آمیز برای کاخ سفید گفت که این رژیم با سیاست راهبردی دولت تازه آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران در صورت بازگشت واشنگتن به برجام همراهی نمی کند.