دانش و فناوری
کد خبر : 5234
سه شنبه - 28 بهمن 1399 - 16:27

حمله گروه‌های مقاومت به فرودگاه اربیل؛ پیامی آتشین به ترکیه و آمریکا

شب گذشته در اتفاقی استثنایی، فرودگاه اربیل و پایگاه الحریر متعلق به نیرو‌های آمریکایی در منطقه خودمختار اقلیم کردستان عراق، هدف حملات راکتی قرار گرفت؛ حملاتی که تا پیش از این، علیه نیرو‌های آمریکایی در مناطق دیگر صورت می‌گرفت. سوال اینجاست که چرا اربیل و پیامد‌های آن بر اقلیم چیست؟

حمله گروه‌های مقاومت به فرودگاه اربیل؛ پیامی آتشین به ترکیه و آمریکا

شب گذشته در اتفاقی استثنایی، فرودگاه اربیل و پایگاه الحریر متعلق به نیرو‌های آمریکایی در منطقه خودمختار اقلیم کردستان عراق، هدف حملات راکتی قرار گرفت؛ حملاتی که تا پیش از این، علیه نیرو‌های آمریکایی در مناطق دیگر صورت می‌گرفت. سوال اینجاست که چرا اربیل و پیامد‌های آن بر اقلیم چیست؟