دانش و فناوری
کد خبر : 5181
سه شنبه - 28 بهمن 1399 - 04:27

پادشاه بحرین به امارات سفر کرد

پادشاه بحرین شامگاه دوشنبه به همراه دو فرزند خود و شماری از مقامات عالی رتبه این کشور وارد امارات عربی متحده شد.

پادشاه بحرین شامگاه دوشنبه به همراه دو فرزند خود و شماری از مقامات عالی رتبه این کشور وارد امارات عربی متحده شد.