دانش و فناوری
کد خبر : 5141
دوشنبه - 27 بهمن 1399 - 11:39

انتصاب نخستین سفیر امارات در اراضی اشغالی

امارات یکشنبه شب از انتصاب “محمد محمود آل خواجه” به عنوان اولین سفیر این کشور در اراضی اشغالی خبر داد.

امارات یکشنبه شب از انتصاب “محمد محمود آل خواجه” به عنوان اولین سفیر این کشور در اراضی اشغالی خبر داد.