دانش و فناوری
کد خبر : 5137
دوشنبه - 27 بهمن 1399 - 10:34

چاقوکش متروی نیویورک بازداشت شد

نیروهای پلیس نیویورک بامداد دوشنبه فردی که با چاقو در مترو ۲ نفر را کشته و ۲ نفر دیگر را زخمی کرده بود دستگیر کردند.

نیروهای پلیس نیویورک بامداد دوشنبه فردی که با چاقو در مترو ۲ نفر را کشته و ۲ نفر دیگر را زخمی کرده بود دستگیر کردند.