دانش و فناوری
کد خبر : 5131
دوشنبه - 27 بهمن 1399 - 09:29

رییس جمهور پیشین آرژانتین درگذشت

کارلوس منم رییس جمهور اسبق آرژانتین در سن ۹۰ سالگی درگذشت.

کارلوس منم رییس جمهور اسبق آرژانتین در سن ۹۰ سالگی درگذشت.