دانش و فناوری
کد خبر : 5123
دوشنبه - 27 بهمن 1399 - 08:27

سازمان ملل وضعیت میانمار را نگران کننده دانست

دبیرکل سازمان ملل متحد با نگران کننده خواندن وضعیت میانمار، خواستار دسترسی فوری نماینده ویژه خود به این کشور برای دیدار و تهیه ارزیابی دست اول از شرایط آنجا شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد با نگران کننده خواندن وضعیت میانمار، خواستار دسترسی فوری نماینده ویژه خود به این کشور برای دیدار و تهیه ارزیابی دست اول از شرایط آنجا شد.