دانش و فناوری
کد خبر : 5100
یکشنبه - 26 بهمن 1399 - 22:35

الحریری در تشکیل کابینه خلاف قانون پیش می‌رود

دفتر ریاست جمهوری لبنان در پاسخ به سخنان امروز مامور تشکیل کابینه لبنان و اصرار وی برای تشکیل دولت فراحزبی گفت که سعد الحریری می‌خواهد بر خلاف قانون اساسی و پیمان طائف عمل کند.

دفتر ریاست جمهوری لبنان در پاسخ به سخنان امروز مامور تشکیل کابینه لبنان و اصرار وی برای تشکیل دولت فراحزبی گفت که سعد الحریری می‌خواهد بر خلاف قانون اساسی و پیمان طائف عمل کند.