دانش و فناوری
کد خبر : 5096
یکشنبه - 26 بهمن 1399 - 20:27

الحریری: با یک دکمه، بحران لبنان قابل حل است

نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه جدید در لبنان تنها راه برون‌رفت از بحران در این کشور را بازگشت به سیاست دوران پدرش و تشکیل دولت تکنوکرات فراجناحی دانست.

نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه جدید در لبنان تنها راه برون‌رفت از بحران در این کشور را بازگشت به سیاست دوران پدرش و تشکیل دولت تکنوکرات فراجناحی دانست.