دانش و فناوری
کد خبر : 5052
شنبه - 25 بهمن 1399 - 21:29

ورود پرسنل شرکت‌های امنیتی آمریکا به عین الأسد

یک منبع امنیتی عراق از ورود کارکنان جدید شرکت‌های امنیتی آمریکایی به پایگاه هوایی عین الأسد در غرب الأنبار خبر داد.

یک منبع امنیتی عراق از ورود کارکنان جدید شرکت‌های امنیتی آمریکایی به پایگاه هوایی عین الأسد در غرب الأنبار خبر داد.