دانش و فناوری
کد خبر : 5016
شنبه - 25 بهمن 1399 - 08:36

چهارمین روز محاکمه ترامپ

چهارمین روز محاکمه ترامپ در حالی با دفاعیات وکلای وی با تاکید بر متمم نخست قانون اساسی و آزادی بیان برگزار شد که بیش از ۶ هزار نیروی گارد ملی در اطراف کنگره حضور دارند.

چهارمین روز محاکمه ترامپ در حالی با دفاعیات وکلای وی با تاکید بر متمم نخست قانون اساسی و آزادی بیان برگزار شد که بیش از ۶ هزار نیروی گارد ملی در اطراف کنگره حضور دارند.