دانش و فناوری
کد خبر : 4919
پنجشنبه - 23 بهمن 1399 - 22:28

چرا سیاستگذاران ایرانی از «بمب اتم» سخن می گویند!؟

اظهارات روز سه شنبه وزیر اطلاعات ایران مبنی بر اینکه فشار غربی ها ممکن است ایران را به سمت سلاح هسته ای سوق دهد، به صورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است.

چرا سیاستگذاران ایرانی از «بمب اتم» سخن می گویند!؟

اظهارات روز سه شنبه وزیر اطلاعات ایران مبنی بر اینکه فشار غربی ها ممکن است ایران را به سمت سلاح هسته ای سوق دهد، به صورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است.