دانش و فناوری
کد خبر : 4900
پنجشنبه - 23 بهمن 1399 - 14:30

ورود هیأتی از واتیکان به نجف اشرف

هیأتی از واتیکان و به نمایندگی از پاپ فرانسیس امروز (پنج شنبه) وارد نجف اشرف شد تا مقدمات سفر پاپ به این شهر را مهیا کند.

هیأتی از واتیکان و به نمایندگی از پاپ فرانسیس امروز (پنج شنبه) وارد نجف اشرف شد تا مقدمات سفر پاپ به این شهر را مهیا کند.