دانش و فناوری
کد خبر : 4838
چهارشنبه - 22 بهمن 1399 - 18:27

مقتدی صدر: عادی سازی مناسبات با اسراییل ممنوع

مقتدی صدر رهبر جریان صدر امروز ( چهارشنبه) در گفت وگوی مطبوعاتی در شهر نجف اشرف گفت که عادی سازی مناسبات میان عراق و رژیم صهیونیستی ممنوع است .

مقتدی صدر رهبر جریان صدر امروز ( چهارشنبه) در گفت وگوی مطبوعاتی در شهر نجف اشرف گفت که عادی سازی مناسبات میان عراق و رژیم صهیونیستی ممنوع است .