دانش و فناوری
کد خبر : 4824
چهارشنبه - 22 بهمن 1399 - 16:29

هنرمند کویتی یهودی شد

در دومین مورد در عرض چند هفته، پس از مسیحی شدن «محمد المؤمن» گوینده تلویزیونی، «بسمه الکویتیه» هنرمند کویتی اعلام کرد که یهودی شده است.

در دومین مورد در عرض چند هفته، پس از مسیحی شدن «محمد المؤمن» گوینده تلویزیونی، «بسمه الکویتیه» هنرمند کویتی اعلام کرد که یهودی شده است.