دانش و فناوری
کد خبر : 4799
چهارشنبه - 22 بهمن 1399 - 08:33

تکرار ادعای وزیر خارجه عربستان علیه ایران

وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانی خود در نشست اتحادیه عرب در قاهره مدعی شد که یک «ایران مسلح به تسلیحات هسته‌ای» تهدیدی علیه کل منطقه خاورمیانه خواهد بود!

وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانی خود در نشست اتحادیه عرب در قاهره مدعی شد که یک «ایران مسلح به تسلیحات هسته‌ای» تهدیدی علیه کل منطقه خاورمیانه خواهد بود!