دانش و فناوری
کد خبر : 4796
چهارشنبه - 22 بهمن 1399 - 08:32

تشدید تظاهرات ضد کودتا در میانمار

با ادامه و گسترش تظاهرات ضدکودتا در کشور میانمار، ارتش این کشور ضمن دفاع از اقدامات خود محدودیت های بیشتری اعمال کرده و در همین حال کشور نیوزیلند هم تماس ها با میانمار را قطع کرد.

با ادامه و گسترش تظاهرات ضدکودتا در کشور میانمار، ارتش این کشور ضمن دفاع از اقدامات خود محدودیت های بیشتری اعمال کرده و در همین حال کشور نیوزیلند هم تماس ها با میانمار را قطع کرد.