دانش و فناوری
کد خبر : 4764
سه شنبه - 21 بهمن 1399 - 17:32

افزایش تدابیر امنیتی در اطراف کنگره برای مراسم استیضاح ترامپ/ مخالفت انگلیس با تعلیق فروش سلاح به عربستان/ ادامه تنش‌های دیپلماتیک روسیه-اروپا/ رزمایش مشترک ناوگروههای تهاجمی آمریکا در دریای جنوبی چین

افزایش تدابیر امنیتی در اطراف کنگره برای مراسم استیضاح ترامپ، مخالفت انگلیس با تعلیق فروش سلاح به عربستان، ادامه تنش‌های دیپلماتیک روسیه-اروپا، رزمایش مشترک ناوگروههای تهاجمی آمریکا در دریای جنوبی چین و فشار بایدن برای برکناری ۵۶ دادستان‌ دوره ترامپ از جمله مهم ترین خبرها و رویدادهای بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

افزایش تدابیر امنیتی در اطراف کنگره برای مراسم استیضاح ترامپ/ مخالفت انگلیس با تعلیق فروش سلاح به عربستان/ ادامه تنش‌های دیپلماتیک روسیه-اروپا/ رزمایش مشترک ناوگروههای تهاجمی آمریکا در دریای جنوبی چین

افزایش تدابیر امنیتی در اطراف کنگره برای مراسم استیضاح ترامپ، مخالفت انگلیس با تعلیق فروش سلاح به عربستان، ادامه تنش‌های دیپلماتیک روسیه-اروپا، رزمایش مشترک ناوگروههای تهاجمی آمریکا در دریای جنوبی چین و فشار بایدن برای برکناری ۵۶ دادستان‌ دوره ترامپ از جمله مهم ترین خبرها و رویدادهای بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.