دانش و فناوری
کد خبر : 4711
دوشنبه - 20 بهمن 1399 - 23:47

تأکید اتحادیه اروپا بر ضرورت پیگیری دیپلماسی برجام

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با وزیر خارجه چین بر ضرورت پیگیری دیپلماسی با ایران برای اجرای کامل برجام تأکید کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با وزیر خارجه چین بر ضرورت پیگیری دیپلماسی با ایران برای اجرای کامل برجام تأکید کرد.